Infrastructura României: Ministere, regii, companii, societati comerciale, autoritati instituții publice

infrastructura romaniei glossar institutii publice

Glossar instituții

NB – informațiile sunt culese online. In cazul in care nu au fost actualizate, ne cerem scuze, noi ajutam cât este în puterea noastră.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE – CNAIR – SA (FOST CNADNR)

“CNAIR SA este o companie de ordin strategic ce participă în mod activ la consolidarea unui sistem național de transport modern. Dintre obiectivele principale ale acestei companii se numără dezvoltarea unitară a reţelei de drumuri publice și proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, administrarea și întreținerea drumurilor de interes național.

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII RUTIERE – CNIR – SA

Compania Națională de Investiții Rutiere este o societate pe acțiuni cu personalitate juridică, de interes strategic național, care se află în subordinea Ministerului Transporturilor. Compania asigura un serviciu public de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier atât al cetățenilor cât și a mărfurilor în condiții de maximă siguranță. Serviciul public asigurat de C.N.I.R are ca scop asigurarea circulației populației și a mărfurilor pe rețeaua de transport la nivel național.

COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI – CNAB – SA

Compania Națională Aeroporturi București se ocupă de administrarea celor două aeroporturi principale din România, și-anume: Aeroportul Internațional Henri Coandă și Aeroportul Internațional Aurel Vlaicu. Aceste două aeroporturi sunt cele mai tranzitate de-a lungul timpului iar în urmă cu 8 ani un număr de peste 7.6 milioane de pasageri au trecut pe aici.

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A CAILOR FERATE ROMÂNE – SNCFR – RA

Societatea Națională de Căi Ferate „CFR” – SA oferă tuturor operatorilor feroviari accesul la o infrastructură perfect funcțională și extrem de eficientă. Prin intermediul acestei infrastructuri atât călătorii cât și mărfurile se pot deplasa în condiții de maximă siguranță, indiferent de destinație. În acest context, se urmărește optimizarea capacităților de circulație, exploatarea potențialului rețelei precum și implementarea soluțiilor inovatoare.

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CAI FERATE CFR – SA

Compania Națională de cai ferate CFR vizează creșterea competitivității, și atingerea unui nivel înalt de performanță al circulației rutiere. CFR ocupă un loc de top în sistemul feroviar din România și depune eforturi considerabile pentru o dezvoltare durabilă. Aceasta reprezintă una dintre principalele preocupări ale CFR de aceea se dorește implementarea unei strategii cât mai eficiente.

Societatea Natională de transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” – S.A.

SNTFM CFR- S.A îşi desfaşoară activitatea pe întreaga reţea feroviară și realizeaza numeroase servicii. Prin intermediul acestei societăți se asigură condiții optime de transport feroviar de marfă atât pe plan intern cât şi internaţional, transport intermodal, logistică de transport  precum și servicii de închirieri, întreținere și reparații material rulant. Se efectuează transport pentru toate tipurile de marfă şi toate tipurile de trafic, cu ajutorul vagoanelor izolate sau a trenurilor complete.

Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” – S.A.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători “C.F.R. Călători”-S.A. este o persoană juridică română, ce deține capital integral de stat.  Este o societate comercială pe acţiuni, îşi desfăşoară activitatea cu respectarea riguroasă a legislației în vigoare si urmărește buna functionare a transporturilor pe toate caile feroviare de la noi din țară.

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE TRANSPORT CU METROUL BUCUREŞTI „METROREX” – S.A.

Societatea Comercială METROREX S.A. este persoană juridică română care a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului României în anul 1999. Se află în subordinea Ministerului Transporturilor iar dintre obiectivele principale ale societății amintim : satisfacerea interesului public, social şi de protecţie civilă, asigurarea serviciului public de transport de persoane pe căi ferate subterane şi supraterane. Se urmărește desfășurarea tuturor activităților în condiţii de maximă securitate pentru a atinge un nivel înalt de confort în conformitate cu cerințele europene.

Societatea Naţională „Aeroportul Internațional M. Kogălniceanu Constanța” – S.A.

Aeroportul Mihail Kogălniceanu din Constanța este unul dintre cele mai importante aeroporturi și singurul care face legătura cu portul Constanța și stațiunile Marii Negre. Numele aeroportului provine de la cel de-al treilea prim ministru al României, Mihail Kogălniceanu. S-a construit în anul 1955, când a fost folosit ca o bază militară iar din 1960 a început să fie folosit pentru operațiuni civile.

Societatea Naţională „Aeroportul Internațional Timișoara – TraianVuia” – S.A.

Această societate administrează aeroportul cu același nume și este o persoană juridică organizată ca societate pe acțiuni. Își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația Uniunii Europene și legile române. Programul de funcționare este 24 de ore din 24 pentru persoanele implicate în deservirea aeronavelor la sol, asigurarea siguranței și probleme administrative.

Regia Autonomă „Administrația Română a Serviciilor de TraficAerian – ROMATSA”

Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMATSA își desfășoară activitatea în conformitate legală cu standardele internaționale. Obiectivul principal îl constituie furnizarea de servicii de trafic aerian pentru aeronavele ce execută zboruri GAT (trafic aerian general) în condiții IFR (reguli de zbor după instrumente). De asemenea, se asigură organizarea și realizarea dirijării și controlului traficului aerian, realizarea informării aeronautice în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și realizarea serviciului de alarmare în vederea căutării și salvării aeronavelor care se află în dificultate.

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR MARITIME CONSTANȚA” S.A.

Această companie prestează activități conexe și activități auxiliare activităților de transport naval. Este o companie de autoritate portuară ce urmărește coordonarea activităților care se desfășoară în porturile maritime, asigurarea bunei-funcționalități, precum și administrarea, întreținerea, repararea și menținerea caracteristicilor tehnice ale infrastructurii de transport naval. Dintre obiectivele principale se remarcă : supravegherea încărcării și descărcării transportului mărfurilor periculoase în porturile maritime, urmărirea furnizării permanente a serviciilor de siguranță și asigurarea serviciilor pentru nave de agrement și turism nautic dar și pentru pasageri și turiști.

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA CANALELOR NAVIGABILE” S.A. CONSTANȚA

Această companie națională a fost denumită la început Administraţia Canalului Dunăre-Marea Neagră, iar astăzi este intitulată Administraţia Canalelor Navigabile. Obiectivele principale ale companiei sunt furnizarea serviciilor de înalta calitate, asigurarea securității transporturilor pe canalele navigabile din România precum și a serviciilor de control.

Compania Națională de Radiocomunicații Navale „Radionav” S.A. Constanța

Compania Națională de Radiocomunicații Navale RADIONAV SA funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și prestează servicii de radio comunicații în serviciul maritim, domeniul siguranței și securitații navigației. Această companie asigură buna funcționare a rețelelor de radio comunicații și respectă cu precizie legislația impusă.

REGIA AUTONOMĂ „ADMINISTRAȚIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS GALAȚI” – RA

Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați funcționează ca regie autonomă și se află sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. Regia îndeplinește funcția de autoritate și supraveghează îndeaproape toate căile navigabile din România începând de la intrarea în țară și până la ieșirea spre Marea Neagră.

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME” S.A.GALAȚI

Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A. Galați a fost fondată în urmă cu 30 de ani, funcționează că o societate pe acțiuni și desfășoară activități de interes public național. În tot parcursul anilor de activitate această companie s-a remarcat prin profesionalism și dedicare totală câștigându-și o reputație pe măsură.

COMPANIA NAȚIONALĂ „ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII FLUVIALE” S.A.GIURGIU

Această companie are funcția de autoritate portuară cu respectarea limitelor terenurilor portuare și a radelor portuare. Are un rol important în infrastructura de transport naval și își desfășoară activitatea în condițiile legii. Compania aplică politicile portuare și implementează diverse strategii de dezvoltare a infrastructurilor portuare și a căilor navigabile. În plus, asigură funcționalitatea porturilor și implicit respectarea normelor impuse, dezvoltarea și administrarea infrastructurii de transport naval.

Societatea comercială „Telecomunicații C.F.R.” SA

Această societate urmărește realizarea unei rețele de comunicații eficiente pentru furnizarea serviciilor specifice în cadrul sistemului feroviar. Așa s-a ajuns la sistemele de comunicații moderne si folosirea cu succes a resurselor informaţionale. Un loc important îl ocupă comunicațiile pentru asigurarea condițiilor de siguranță a circulației feroviare de aceea rețelele de telecomunicații sunt prevăzute cu rute de protecție, astfel că se evită eventualele întreruperi ale comunicațiilor telefonice.

Regia Autonomă «Administrația Canalului Navigabil Bega» Timiș

Regia Autonomă A.C.N.B. Timiș îndeplinește funcția de administrație în ceea ce privesc căile navigabile în cadrul canalului  Bega, care are o lungime de 42,444 km. Regia îndeplineşte și funcţia de autoritate de cale navigabilă iar dintre obiectivele sale amintim : asigurarea gabaritelor minime de navigaţie, asigurarea semnalizării costiere şi plutitoare și efectuarea de măsurători topohidrografice.

SPITALELE CF din toată România

Numele spitalelor CF de la noi din țară sunt următoarele:

Ø  Spitalul Clinic nr. 1 CF Witting București

Ø  Spitalul Clinic nr. 2 CF București

Ø  Spitalul Clinic CF Iași

Ø  Spitalul Clinic  CF Cluj Napoca

Ø  Spitalul Clinic CF Timișoara

Ø  Spitalul Clinic CF Ploieşti

Ø  Spitalul Clinic CF Galaţi

Ø  Spitalul Clinic CF Constanţa

Ø  Spitalul Clinic CF Braşov

Ø  Spitalul Clinic CF Paşcani

Ø  Spitalul Clinic CF Simeria

Ø  Spitalul Clinic CF Oradea

Ø  Spitalul Clinic CF Craiova

Ø  Spitalul Clinic CF Sibiu

Ø  Spitalul Clinic CF Drobeta Turnu Severin

Echipa medicală care lucrează în cadrul acestor spitale ale cailor ferate este formată din medici și asistenţi cu experiență, personalul auxiliar, precum şi personalul care se ocupă de managementul spitalului. Toate aceste unități publice sanitare au diferite secții clinice unde se fac atât analize medicale, cât şi analize psihologice.

CompaniaNațională „PoștaRomână“ – S.A.

Compania Națională Poşta Română S.A. este operatorul naţional din cadrul serviciilor poştale. Poşta Română îşi desfăşoară activitatea în domeniul comunicaţiilor poştale și realizează servicii de administrare, dezvoltare și exploatarea serviciilor poștale. În plus, se urmărește colaborarea cu organizaţii similare străine pentru a desfășura aceste servicii și în afara țării.

Societatea Națională de Radiocomunicații – S.A.

Societatea Națională de Radiocomunicații este un furnizor de rețele și servicii de comunicații electronice de top de la noi din țară. Regia Autonomă de Radiocomunicații S.A. s-a înființat în 1991 iar anul 1998 s-a înființat Societatea Națională de Radiocomunicații SĂ. Această companie funcționează sub autoritatea statului român fiind coordonată de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale. Societatea Națională de Radiocomunicații asigură suport de transmisii pentru telefonia publică, dar și pentru telefonia mobilă, transfer de date și internet. În plus, dispune de o rețea de radiorelee, ce este formată din peste 2.600 km de legături digitale de mare capacitate ceea ce o face perfect funcțională. 

MINISTERUL INOVĂRII, CERCETĂRII ȘI DIGITALIZĂRII (fost MINISTERUL COMUNICAȚIILOR)

Institutul de Fizică Atomică – IFA Măgurele

Institutul de Fizică Atomică are un trecut strălucit având în vedere că majoritatea realizărilor din ultimele decenii se datorează cercetărilor făcute în acest centru. Misiunea actuală a institutului este să asigure o politică adecvată care să stimuleze cercetările științifice și să asigure o bună dezvoltare technologica în fizica atomică și subatomică. IFA Măgurele este cel mai renumit institut de cercetare fizică din România.

*Toate institutele naționale de cercetare

Institutul Național de Cercetări Științifice pentru Muncă și Protecție Socială — INCSMPS

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii „Alexandru Darabonț”

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină — GeoEcoMar

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului

Institutul Român de Cercetări Marine „Grigore Antipa” — IRCM, numit și Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” – INCDM Constanța

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Agricolă Fundulea

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie „Cantacuzino”

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice — INCDSB

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochmie și Protecția Mediului — ICPA

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie — ICECHIM

Institutul Național de Geriatrie și Gerontologie „Ana Aslan”

Institutul Național de Cercetări Chimico-Farmaceutice — ICCF

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier

Institutul Național de Motoare Termice – INMT, în prezent se numește Master București

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalațîi destinate Agriculturii și Industriei Alimentare — ÎNMA

Institutul Național de Autovehicule Rutiere — INAR

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli” — INCAȘ

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare — COMOTI

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică — INOE

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnică Măsurării — INCDMTM (fost CEFIN – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentu Mecanică Fină )

Institutul Național De Cercetare-Dezvoltare Pentru Inginerie Electrică — INCDIE ICPE-CĂ

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică — ICMET Craiova

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI

Institutul Național de Studii și Cercetări pentru Comunicațîi – INSCC

Institutul Național pentru Fizică Pământului — INFP

Institutul Național de Fizică Materialelor — INCDFM

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Laserilor, Plasmei și Radiației — INFLPR

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică — IFT Iași

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare — INCDTIM Cluj-Napoca

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT

Institutul Național de Sticlă — INS

Institutul Național al Lemnului — ÎN

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile și Pielărie —

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive — ICPMRR

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” — IFIN HH

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcțîi, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă — INCD URBAN-ÎNCERC

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului — URBANPROIECT

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism

Institutul Național de Statistică

Institutul Național de Metrologie

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – ANIF (irigații)

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare s-a înfiinţat în septembrie 2011, fiind o instituţie publică cu personalitate juridică. Această agenție este finanţată din venituri proprii dar primește și subvenţîi de la stat. Printre obiectivele principale se numără : exploatarea, administrarea, întreţinerea şi repararea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare atât din domeniul public cât și privat. De asemenea, se urmărește verificarea și avizarea proiectelor de înființare și modernizare a sistemelor de irigații, ce fac parte din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală.

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură funcționează din anul 2004 iar activitatea principală se desfășoară cu privire la resursele acvatice vii, pescuitul şi acvacultură. Rolul agenției este de a defini şi implementa totodată politicii strategice cu privire la conservarea şi administrarea resurselor acvatice vii, acvacultură, procesarea şi organizarea pieţei produselor pescăreşti, structurile de pescuit şi acvacultură. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură este o instituţie publică de interes naţional care își desfășoară toate atribuţiile în domeniul pescuitului și se ocupă de coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare comunitare.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII – CNI

Campania Națională de Investiții realizează diverse lucrări an de an pentru a înfrumuseța cât mai mult țara. Activitatea companiei este guvernată de: integritate, determinare și responsabilitate. Datorită faptului că se implică activ în fiecare proiect reușește să îl finalizeze cu brio ceea ce reprezintă un mare plus în ceea ce privește îmbunătățirea planului de investiții. Pentru anul anul trecut, CNI și-a propus finalizarea unui număr mare de obiective de investiții aflate în derulare. Toate obiectivele pe care le realizează Compania Națională de Investiții aduc un plus de valoare comunităților locale. Investițiile făcute în dezvoltarea regională îmbunătățesc în mod radical nivelul de trai atât în mediul urban, cât și  rural.

MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE

*toate Infrastructurile militare și de apărare

·   Statul Major al Apărării

·   Statul Major al Forţelor Terestre

·   Statul Major al Forţelor Aeriene

·   Statul Major al Forţelor Navale

·   Direcţia medicală

·   Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”

·   Institutul naţional de cercetare dezvoltare medico-militară „Cantacuzino”

·   Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială „General doctor aviator Victor Anastasiu”

·   Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”

·   Academia Tehnică Militară

·   Departamentul pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale

·   Institutul pentru Studii Politice de Apărare şi Istorie Militară

·   Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi calitatea vieții personalului

·   Direcţia generală de informaţii a apărării

·   Secretariatul general

·   Direcţia generală pentru armamente

·   Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare

·   Direcţia generală management resurse umane

·   Corpul de control şi inspecţie

·   Direcţia generală financiar-contabilă

·   Direcţia generală juridică

·   Direcţia audit intern

·   Direcţia domenii şi infrastructuri

·   Direcţia informare şi relaţii publice

·   Direcţia de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor

·   Direcţia instanţelor militare

·   Casa de pensii sectorială

·   Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor

·   Clubul Sportiv al Armatei – Steaua Bucureşti

MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

SNTGN TRANSGAZ SA (acum sub SGG)

SNTGN este o societate comercială pe acţiuni ce are ca scop îndeplinirea strategiei naţionale cu privire la transportul, tranzitul internaţional, dispecerizarea gazelor naturale precum şi cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale. Toate aceste actvitati se desfășoară cu respectarea riguroasă a legislaţiei române.  „TRANSGAZ” S.A. realizează și alte activităţi conexe ce ajută la susţinerea obiectului principal de activitate. Această companie este un operator tehnic al sistemului naţional de transport și funcționează în condițîi optime de calitate, siguranţă și eficienţa economică, protejând în același timp și mediul înconjurător.

TRANSELECTRICA SA (acum sub SGG)

Transelectrica este un operator de transport ce are un rol bine definit pe piața de energie electrică din România. Această companie se ocupă de administrarea sistemului electric de transport și asigură schimburile de electricitate între țările Europei Centrale și de Răsărit. În plus, este responsabilă pentru transportul energiei electrice, funcționarea sistemului și a pieței și asigurarea siguranței sistemului electroenergetic. Este un factor cheie care echilibrează producția de energie cu cererea.

ELECTRICA SA

Electrica ocupă un loc de top pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice și este una dintre cele mai importante instituții din sectorul serviciilor energetice. Aproximativ 4 milioane de utilizatori sunt abonați la Electrica. Această companie are o arie de cuprindere națională foarte vastă. Distribuția energiei electrice are loc în zonele: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, iar funizarea energiei electrice și serviciile de întreținere  precum și serviciile energetice au loc pe tot cuprinsul țării. Electrica este singura companie din România ce activează în domeniul distribuției și furnizării energiei electrice.

Cupru Min SA

Cupru Min S.A. din Abrud funcționează din anul 2002 și se află în subordinea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. Această companie deține dreptul de exploatare pentru aproximativ 60% din rezervele naturale de cupru ale României. Cupru Min S.A. Abrud este unicul producător de la noi din țară ce are ca obiect principal de activitate extracția de minereuri neferoase, prepararea minereurilor cuprifere și valorificarea concentratului de cupru și a metalelor prețioase. Compania este responsabilă de cea mai mare exploatare de cupru din țară.

Șantierul Naval Mangalia

Șantierul Naval Mangalia este un șantier cu tradiție. În anul 1956 a fost înființată o unitate bugetară în Mangalia iar 7 ani mai târziu această  unitate ia denumirea de Șantierul Naval Mangalia și se află în subordinea Direcției Industriale a Ministerului Forțelor Armate.

Până acum 20 de ani Șantierul Naval Mangalia a fost o sucursală a filialei S.C. “Arsenal” S.A., a Companiei Naționale “Romarm” S.A., fiind o societate fără  personalitate juridică. La sfârșitul anului 2002 Șantierul Naval Mangalia S.A. decide să cedeze 13 hectare din teren şi active, Consiliului Municipal Mangalia cu scopul de a constitui un Parc industrial. Această societate nu dispune de proprietăți provenite prin naționalizare care să fie revendicabile cu timpul.

Șantierul Naval 2 Mai

În anul 1974 a început prima etapă de dezvoltare a Șantierului Naval Mangalia, din subordinea Ministerului Apărării Naționale. În anul 1980 s-au finalizat lucrările iar șantierul a devenit o unitate cu personalitate juridică, în subordinea Centralei Industriale Navale Galați. Toată activitatea derulată aici este controlată de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Din 1990 a devenit Societatea Comercială Șantierul Naval 2 Mai S.A. Mangalia.

Societatea Națională a Apelor Minerale –S.N.A.M. S.A.

Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. are rolul de a rezolva problema apelor minerale de pe teritoriul țării. Obiectivul principal al acestei societăți este de a asigura o exploatare rațională a zăcămintelor. Prin realizarea lucrărilor de prospecțiune și explorare, S.N.A.M. S.A., exploatează noi zăcăminte de apă minerală și pune totodată la dispoziția investitorilor materie prima de calitate superioară. Apa minerală naturală plată și carbogazoasă, poate fi valorificată prin îmbuteliere iar apa minerală terapeutică, poate fi folosită în cura internă sau externă. SNAM este o companie dinamică ce se află în continuă dezvoltare și deține premisele unui viitor strălucit.

MINISTERUL ENERGIEI

OIL TERMINAL SA

Oil Terminal SA este cel mai mare terminal pentru import/export ţiţei, produse petroliere şi petrochimice la nivel naţional. Compania prestează o varietate de servicii cu privire la primirea, încărcarea, descărcarea și depozitarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide atât pentru import cât și pentru export. Oil Terminal SA realizează analize tehnice minuțioase în laboratoarele proprii pentru a testa produsele și închiriază bunurile proprii.

CONPET SA

CONPET S.A. este concesionar al Sistemului Național de Transport al petrolului și are obligația legală de a asigura tuturor persoane juridice autorizate, accesul liber la petrolul exploatat, în condiții egale.  S.N.T. reprezintă ansamblul conductelor magistrale interconectate ce asigură colectarea petrolului și are o lungime de 3.800 km. Capacitatea de transport a sistemului este de aproape 27,5 milioane tone pe an.

SNGN ROMGAZ SA

SNGN ROMGAZ SA are un rol activ pe piața de producere a gazelor naturale și a energiei electrice. Romgaz are ca obiectiv principal dezvoltarea intensivă pe piața locală dar și la nivel internațional pentru că urmărește să devină un jucător important pe piața regională de energie. Prin utilizarea eficientă a resurselor materiale, financiare, umane și informaționale, ROMGAZ urmărește să își mărească portofoliul de rezerve, să descopere noi resurse și să îmbunătățească recuperarea resurselor pentru a crește radical performantele societății.

ELECTROCENTRALE GRUP SA

ELECTROCENTRALE GRUP S.A. este o societate pe acțiuni, ce se află în subordinea Ministerului Energiei și își desfășoară activitatea în conformitate legală. Domeniul principal de activitate al societății este producția, transportul și distribuția energiei electrice, iar obiectul principal de activitate este producția de energie electrică.

ELECTROCENTRALE BUCUREȘTI SA

Electrocentrale București SA funcționează din anul 2002, când era o filială a S.C. Termoelectrica S.A. În prezent, Ministerul Energiei este principalul acţionar al companiei și deține 97,51% din acţiuni, iar abia un procent de 2,49% este deținut de SNGZ Romgaz. Obiectul de activitate al companiei este reprezentat de producţia, transportul, distribuţia și vânzarea energiei termice. Electrocentrale București este cel mai mare producător de energie termică din România.

ELECTROCENTRALE CONSTANȚA SA

Electrocentrale Constanța S.A. are ca obiect de activitate producerea de energie electrică în producerea și transportul energiei termice sub formă de apă fierbinte. Societatea deține rețelele de transport agent termic primar fiind și principala sursă de alimentare cu energie termică a consumatorilor casnici, instituțiilor publice și a agenților economici.

COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA

Complexul Energetic Hunedoara S.A. are ca obiect de activitate producţia, furnizarea şi comercializarea energiei electrice pe bază de huilă. Se umărește producerea, dispecerizarea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice. Societatea desfășoară o serie de activităţi de cercetare geologică pentru a descoperi rezervele de huilă și exploatează zăcămintele de huilă. Toate activitățile desfășurate în acest context fac din Complexul Energetic Hunedoara un actor principal în plan regional prin valorificarea potenţialului de care dispune România.

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA – CEO

Complexul Energetic Oltenia SA este responsabil cu siguranța Sistemului Energetic Național. Atunci când debitul apelor scade din cauza căldurii și nu bate vântul este nevoie de asigurarea continuă a energiei. Cărbunele Complexului Energetic Oltenia mai poate furniza energie României pentru încă 40 de ani de acum cu ajutorul rezervelor descoperite până în prezent.

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA – ENERGIA PĂMÂNTULUI ROMÂNESC

Complexul Energetic Oltenia asigură producția de energie sigură și eficientă, în condiții durabile cu respectarea normelor de mediu impuse. Prin acțiunile desfășurate se urmărește protecția mediului și respectarea legilor impuse. Complexul Energetic Oltenia asigură peste 95% din producția de lignit a României și se remarcă în mod semnificativ pe piața serviciilor tehnologice. Scopul principal al complexului este de a menține securitatea și stabilitatea în funcționare a Sistemului Electroenergetic Național.

UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA SA

Obiectul principal de activitate al Uzinei Termoelectrice Midia este producerea și transportul energiei termice precum și producerea și comercializarea apei demineralizate. Această uzină deține instalații specifice unităților energetice producătoare de energie termică ce funcționează pe hidrocarburi și gaze de rafinărie. Principalele instalații ale societății sunt: instalații pentru producerea aburului energetic și industrial, instalații pentru producerea apei fierbinți, instalații pentru tratarea apei, instalații de răcire și instalații pentru livrarea energiei electrice.

HIDROELECTRICA SA

Hidroelectrica este un lider în producția de energie electrică și principalul furnizor de servicii tehnologice pentru susținerea eificentă a Sistemului Energetic Național. Este o companie ce are un rol cheie în acest sector și implementează diverse strategii pentru asigurarea siguranței naționale. Hidroelectrica a fost infiintat în anul 2000 și a reușit să se impună rapid pe Piața de Energie din România datorită experienței și flexibilității sale. În prezent este principalul producător și furnizor de energie din România și ocupă un loc de top ca furnizor de servicii tehnologice de sistem. Prin acțiunile desfășurate se urmărește producerea și comercializarea energiei electrice, într-un mod cât mai responsabil și eficient, în condiții de înaltă calitate. Hidroelectrica ocupă o poziție de lider în producerea de energie electrică, cât și în furnizarea serviciilor tehnologice de sistem și respectă cu maximă rigurozitate principiile dezvoltării durabile, ceea ce îi asigură succesul.  

NUCLEARELECTRICA SA

SN „Nuclearelectrica” S.A. funcționează din anul 1998 sub autoritatea Ministerului Energiei, Principalele domenii de activitate ale SNN S.A. sunt producerea de energie electrică, termică și de combustibil nuclear.

Nuclearelectrica se ocupă de coordonarea lucrărilor de investiții-dezvoltare, și de activitățile de formare și perfecționare a resurselor umane din domeniu. Misiunea acestei companii este valorificarea resurselor nucleare cu scopul de a produce o cantitate cât mai mare de energie în condiții de maximă eficientă economică.

COMPANIA NAȚIONALĂ A URANIULUI SA

Compania Naţională a Uraniului administrează toate resursele minerale de uraniu din țară. Activitățile principale pe care le desfășoară sunt: exploatarea zăcămintelor de uraniu, prepararea minereurilor și obținerea concentratelor uranifere, precum și valorificarea acestor resurse. Obiectul de activitate al acestei companii este extracția minereurilor de uraniu şi toriu din România. Compania Naţională a Uraniului este unicul producător și furnizor de dioxid de uraniu din țară, destinat fabricării combustibilului nuclear pentru reactoarele de tip CANDU de la CNE Cernavodă.

PETROTRANS SA

Obiectivul principal al “Petrotrans” S.A. este realizarea de prestări servicii de transport produse petroliere prin conducte magistrale şi pe calea ferată. S.C. Petrotrans S.A. este o societate comercială ce deține capital integral de stat. În 2001 compania s-a reorganizat și s-a divizat iar în 2007 a început procedura falimentului, lichidatorul fiind ROMINSOLV SPRL

TERMOELECTRICA SA

Termoelectrica S.A. are ca obiectiv principal producerea energiei electrice. În anul 2013 a fost aprobată declanșarea procedurii de dizolvare și implicit, lichidare voluntară. În prezent compania este în faliment, iar administratorul judiciar este MUȘAT & ASOCIAŢII RESTRUCTURING INSOLVENCY SPRL

SOCIETATEA NAȚIONALĂ A CĂRBUNELUI SA

Societatea Națională a Cărbunelui Ploiești are ca obiect principal de activitate extracția de cărbune. În anul 2010 a fost declanșată procedura insolvenței, iar 3 ani mai târziu compania a intrat în faliment lichidatorul fiind CARDUELIS SPRL

COMPANIA NAȚIONALĂ A HUILEI SA

COMPANIA NAȚIONALĂ A HUILEI SA are ca obiect de activitate extracția huilei. În anul 2013 s-a aprobat dizolvarea și lichidarea voluntară, iar lichidatorul a fost Expert Insolvența SPRL. Doi ani mai târziu s-a dispus începerea procedurii simplificate a insolvenței cu același lichidator. În prezent se află în faliment.

Regia Autonomă pentru Activități Nucleare (RAAN)

Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare (R.A.A.N.) a fost înfiinţată în anul 1998 după ce Regia Autonomă de Electricitate „Renel” a fost reorganizată. RAAN are ca obiect principal de activitate  producția apei grele, producerea de energie electrică şi energie termică pentru a fi folosită atât în domeniul industrial, cât şi casnic. Regia desfășoară și lucrări de cercetare în domeniul nuclear. R.A.A.N. este o regie naţională de interes strategic, cu sediul în Drobeta Turnu– Severin, fiind și singurul producător de apă grea din Europa şi realizează cea mai mare producție din întreaga lume.

Societatea HidroTarnița S.A

Societatea Hidro Tarnița S.A. are ca obiectiv principal de activitate construcția hidrocentralei cu acumulare prin pompaj Tarnița-Lăpuștești. Această construcție are o putere instalată de 1.000 MW și presupune o investiție de aproximativ 1 miliard de euro.

Hidro Tarnița SA gestionează procedura de selecție de investitori pentru construcția CHEAP Tarnița-Lăpuștești are un rol de echilibrare în Sistemul Energetic Național și un rol strategic în securitatea energetică.  Această tehnologie presupune singura modalitate eficientă de stocare a energiei la scară mare. În prezent, se desfășoară negocierile preliminare și se analizează ofertele depuse de investitori. Pe baza rezultatelor obținute se va elabora planul de acțiune.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

*Toate spitalele si institutele nationale medicale

Alba-Iulia

Spitalul Judetean de urgente Alba

Spitalul de Neuropsihiatrie

Arad

Spitalul de Recuperare Neuromotorie „dr. Corneliu Bârsan” Dezna

Bihor

 Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix

Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei

Institute si spitale Bucuresti

Institutul Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş

Institutul Naţional Hematologie Transfuzională Prof. Dr. C. T. Nicolau

Institutul de Boli Cardiovasculare C. C. Iliescu

Institutul de Boli Cerebrovasculare Prof. Dr. Vlad Voiculescu

Institutul Clinic Fundeni

Institutul de Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice Prof. Dr. N. Paulescu

Institutul de Endocrinologie C. I. Parhon

Institutul de Fono-audiologie şi Chirurgie Funcţională ORL Prof. Dr. Dorin Hociota

Institutul de Medicină Sportivă

Institutul de Virusologie Ştefan S. Nicolau

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Patologiei Prof. Dr. Victor Babes

Institutul Naţional de cercetare-dezvoltare pentru microbiologie şi imunologie Cantacuzino

Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă

Institutul Naţional de gerontologie şi geriatrie Dr. Ana Aslan

Institutul Naţional de medicină Aeronautică Spaţială Gral. Dr. Av. V. Anastasiu

Institutul Naţional de medicină legalã Prof. dr. Mina Minovici

Institutul Naţional de Pneumologie Prof. dr. Marius Nasta

Institutul Naţional de recuperare medicină fizică şi balneoclimatologie

Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestiorean

Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului Alfred Rusescu

Penitenciarul Spital Bucureşti-Rahova

Spitalul Clinic Copii Maria Sklodowska Curie

Spitalul Clinic Judeţean Ilfov

Spitalul Clinic Urgenţă Copii Grigore Alexandrescu

Spitalul Clinic Colentina

Spitalul Clinic Caritas

Spitalul Clinic Colţea

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Prof. Dr. Victor Babes

Spitalul Clinic de Copii Dr. Victor Gomoiu

Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Al Obregia

Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar Arseni

Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arsuri

Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice

Spitalul Clinic Dermato-Venerice Prof. Dr. Scarlat Longhin

Spitalul Clinic Dr. Ion Cantacuzino

Spitalul Clinic Filantropia

Spitalul Clinic Nefrologie Dr. Carol Davila

Spitalul Clinic Nicolae Malaxa

Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie Prof. Dr. Panait Sârbu

Spitalul Clinic Ortopedie Foişor

Spitalul clinic Prof. Dr. C. Angelescu

Spitalul Clinic Polizu

Spitalul clinic Sfânta Maria

Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca

Spitalul Clinic Urgenţă Sfântul Pantelimon

Spitalul Clinic Urgenţă Sfântul Ioan

Spitalul Clinic Urologie Prof. Dr. Theodor Burghele

Spitalul de Bolnavi Cronici şi Geriatrie Sfântul Luca

Spitalul de Pneumoftiziologie Sfântul Ştefan

Spitalul General CF nr. 2

Spitalul Militar Central Bucureşti

Spitalul Militar de Urgenţă al Ministerului Administraţiei şi Internelor Prof. Dr. Dimitrie Gerota

Spitalul Militar de Urgenţă Prof. Dr. Agrippa Ionescu

Spitalul Universitar CF Witting

Spitalul Universitar de Urgenţă

Spitalul Universitar Urgenţă Elias

Buzău

Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Sapoca

Cluj

Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „N. Stancioiu”

Institutul Oncologic „prof. dr. I. Chiricuţă”

Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca

Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. dr. Octavian Fodor” Cluj

Constanţa

Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord

Covasna

Spitalul de Cardiologie Covasna

Dolj

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare

Hunedoara

Spitalul de Psihiatrie Zam

Iaşi

Institutul Regional de Oncologie Iaşi

Institutul de Boli Cardiovasculare „prof. dr. G. I. M. Georgescu”

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon”

Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni Grajduri

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola”

Maramureş

Spitalul de Recuperare Borşa

Mureş

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

Timiş

Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

Spitalul de Psihiatrie Gătaia

Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel

Institutul Regional de Oncologie Timişoara

Vrancea

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Focşani

Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni

Spitalul Comunal Vidra

MINISTERUL EDUCATIEI

*Toate institutiile scolare si de educatie si universitatile de stat

Colegiul Naţional “Sf. Sava” – Str. General Berthelot

Colegiul Naţional “I.L. Caragiale”, şos. Dorobanţilor nr. 163

Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr”, bd. Mihail Kogălniceanu nr. 28,

Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”, bd. Pache Protopopescu

Colegiul Naţional “Cantemir-Vodă”, str. Viitorului nr. 60,

Colegiul Naţional “Matei Basarab”, str. Matei Basarab nr. 32,

Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu”, str. Arhitect Ion Mincu nr. 10,

Colegiul Naţional “Elena Cuza”, str. Peştera Scărişoara nr. 1, sector 6,

Colegiul Naţional “Spiru Haret”, str. Italiană nr. 17, sector 2,

Colegiul Naţional “Iulia Haşdeu”, bd. Ferdinand nr. 89-91, sector 2,

Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai”, cal. Şerban Vodă nr. 167

Colegiul Naţional “Mihai Eminescu”, str. George Georgescu nr. 2

Colegiul German “Goethe”, str. Cihovschi nr. 17,

Şcoala Centrală (cu predare în limba franceză), str. Icoanei

Liceul Bilingv “George Coşbuc”, str. Olari nr. 29-31,

Liceul Bilingv “Miguel de Cervantes”, cal. Plevnei nr. 38-40,

Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, bd. Dacia nr. 4,

Colegiul Economic “D. Xenopol”, str. Traian nr. 165, Grupul Şcolar Economic-Administrativ “Mircea Vulcănescu”, str. Izvorul Crişului

Colegiul Economic “Viilor”, şos. Viilor nr. 38,

Şcolar Economic-Administrativ nr. 5, str. Peştera Dâmbovicioarei nr. 5,

Colegiul Economic “Hermes”, cal. Moşilor nr. 18,

 Liceul Teoretic “Constantin Brâncoveanu”, str. Pajurei nr. 9, sector 1,

Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu”, str. Stephan Ludwic Roth nr. 1, sector 1,

Liceul Teoretic “Ion Neculce”, str. Ion Neculce nr. 2, sector 1, tel.

Liceul Teoretic “Jean Monnet”, str. Jean Monnet nr. 2, sector 1, tel.

Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”, bd. Ion Mihalache (fost 1 Mai) nr. 126,

Liceul Teoretic “Ady Endre” (predare în limba maghiară), bd. Ferdinand

Liceul Teoretic “Lucian Blaga”, şos. Pantelimon nr. 355, sector 2,

Liceul Teoretic “Victor Babeş”, şos. Fundeni nr. 256, sector 2

Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu”, str. Popa Lazăr nr. 8, sector 2

Liceul Teoretic “C.A. Rosetti”, str. Garibaldi nr. 11, sector 2

Liceul Teoretic “Al. I. Cuza”, al. Barajul Dunării nr. 5, sector 3

Liceul Teoretic “Dante Alighieri” (predare în limba italiană), al. Fuiorului nr. 9

Liceul Teoretic “Decebal”, bd. Energeticienilor nr. 9-11, sector 3

Liceul Teoretic “Ion Creangă”, str. Constantin Rădulescu Motru nr. 51

Liceul Teoretic “Ion Barbu”, str. Năbucului nr. 18, sector 5

Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu”, calea. Rahovei nr. 311

Liceul Teoretic “Ştefan Odobleja”, str. Dorneasca nr.5,

Liceul Teoretic “Grigore Moisil”, bd. Timişoara nr. 33,

Liceul “Marin Preda”, str. Porumbacu nr. 52, sector 6,

Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu”, bd. Iuliu Maniu nr.15, sector 6,

Liceul Teoretic “Eugen Lovinescu”, str. Valea lui Mihai nr. 6,

Liceul Teoretic Bulgar, str. Semicercului nr. 1, sector 1,

Liceul Teoretic “Alexandru Vlahuţă” (cu predare în limba germană), str. Şcoala Floreasca nr. 5, sector 1,

Liceul de Metrologie “Traian Vuia”, şos. Vitan-Bârzeşti nr. 11, sector 4,

Liceul de Muzică “George Enescu”, str. Gheorghe Manu nr. 30, sector 1,

Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza”, str. General Berthelot nr. 58, sector 1

Liceul de Coregrafie “Floria Capsali”, str. Principatele Unite nr. 63,

Liceul de Muzică “Dinu Lipatti”, str. Principatele Unite nr. 63, sector 4,

Liceul cu Program Sportiv “Emil Racoviţă”, şos. Mihai Bravu nr. 169,

Şcoala Superioară Comercială “N. Kretzulescu”, str. Hristo Botev nr. 17,

Seminarul Teologic Liceal Ortodox, str. Radu Vodă nr. 23A, sector 4,

Liceul Teologic Baptist “Logos”, str. Lunca Bradului nr. 2, sector 3

Liceul Teologic Greco-Catolic, str. Lainici nr. 4-8, sector 1

Liceul Teologic Romano-Catolic “Sf. Iosif”, şos. Olteniţei nr. 7

Liceul Teologic Adventist, şos. Vitan-Bârzeşti nr. 11, sector 4,

Liceul Teologic Penticostal “Emanuel”, str. Cuza Vodă nr. 116, sector 4

Liceul Waldorf, str. Savu Marin nr. 29, sector 2, tel. 021/255.36.07

Şcoala Postliceală Sanitară “Sf. Iosif”, strada General Berthelot nr. 19,

Şcoala Postliceală Sanitară Baptistă, str. Lainici nr. 4, sector 1

Şcoala Postliceală Sanitară “Fundeni”, şos. Fundeni nr. 256, sector 2

Colegiul Tehnic Mecanic “Griviţa”, cal. Griviţei nr. 363, sector 1

Grupul Şcolar “George Călinescu”, str. Biserica Amzei nr. 20-24

Grupul Şcolar de Aeronautică “Henri Coandă”, bd. Ficusului nr. 44,

Grupul Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate, str. Feroviarilor nr. 37,

Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate, str. Butuceni nr. 10,

Colegiul Tehnic “Media”, str. Jiului nr. 163

Colegiul Tehnic de Material Rulant pentru Transporturi Feroviare Bucureşti, cal. Giuleşti nr. 10, sector 1

Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice “Ioan N. Socolescu”, str. Occidentului nr. 12, sector 1

Grupul Şcolar Industrial “Sfântul Pantelimon”, str. Hambarului nr. 1,

Colegiul Tehnic “Traian”, str. Luigi Galvani nr. 20, sector 2,

Grupul Şcolar Industrial “Constantin Brâncuşi”, bd. Dimitrie Pompei nr. 1, sector 2,

Grupul Şcolar Electronică Industrială, şos. Pantelimon nr. 25, sector 2,

Grupul Şcolar Industrial “Mecanică Fină”, str. Popa Lazăr nr. 8

Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau”, bd. Dimitrie Pompei nr. 3-5

Grupul Şcolar de Chimie “Costin Neniţescu”, bd. Theodor Pallady

Grupul Şcolar “Nichita Stănescu”, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 3

Grupul Şcolar de Construcţii “Anghel Saligny”, bd. Nicolae Grigorescu

Grupul Şcolar de Construcţii-Montaj “Mihai Bravu”, şos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3

Grupul Şcolar de Construcţii-Montaj “Elie Radu”, bd. Energeticienilor

Grupul Şcolar Industrial “Nicolae Teclu”, str. Stejarului nr. 42, sector 3,

Grupul Şcolar “Benjamin Franklin”, str. Pictor Gh. Tătărăscu nr. 1,

Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”, bd. Basarabia nr. 47, sector 2

Grupul Şcolar Industrial “Unirea”, str. Zborului nr. 7-9, sector 3

Grupul Şcolar Industrial “Republica”, bd. Basarabia nr. 256, sector 3

Grupul Şcolar Industrial “Timpuri Noi”, cal. Dudeşti nr. 127, sector 3,

Colegiul Tehnic “Miron Nicolescu”, bd. Metalurgiei nr. 89, sector 4

Grupul Şcolar Industrial “Octav Onicescu”, str. Trivale nr. 29, sector 4,

Grupul Şcolar Industrial “Dacia”, str. Cap. Grigore Marin nr. 42-44,

Colegiul Tehnic “Petru Rareş”, str. Cuza Vodă nr. 211, sector 4

Colegiul Tehnic Energetic, al. Podul Giurgiului nr. 5, sector 5

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Dumitru Moţoc”, str. Spătaru Preda nr. 15

Grupul Şcolar Industrial “Dimitrie Gusti”, str. Samuil Vulcan nr. 8, sector 5

Grupul Şcolar Industrial “Grigore Cerchez”, cal. Şerban Vodă nr. 280, sector 5

Colegiul Tehnic “Petru Maior”, bd. Timişoara nr. 6, sector 6

Grupul Şcolar Industrial “Petre Poni”, bd. Preciziei nr. 18, sector 6

Grupul Şcolar “Iuliu Maniu”, bd. Iuliu Maniu nr. 191, sectorul 6

Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii “Gh. Airinei”, str. Romancierilor nr. 1,

Grupul Şcolar Industrial “Mircea Eliade”, splaiul Independenţei nr. 315-317, sector 6,

Grupul Şcolar Industrial “Gheorghe Asachi” aleea. Pravăţ nr. 24

Grupul Şcolar Industrial “Tehnometal”, str. Porumbacu nr. 52, sector 6,

Grupul Şcolar Industrial nr. 19 (R.A.T.B.), bd. Theodor Pallady nr. 250,

Grupul Şcolar Agricol “Viaceslav Harnaj”, bd. Ficusului nr. 18, sector 1,

Şcoala Profesională “Danubiana”, Prelungirea Olteniţei nr. 181, sector 4,

Centrul Şcolar (Special) nr. 1, str. Vatra Luminoasă nr. 108, sector 2

Centrul Şcolar nr. 3, str. Austrului nr. 35, sector 2,

Şcoala Profesională (Specială) nr. 2 şos. Pantelimon nr. 299,

Şcoala Profesională (Specială) nr. 3 str. Argeş nr. 7, Centrul Pilot de Pedagogie Curativă şi Terapie Socială “Corabia”, str. Corabia nr. 57,

Universitatea Babeș-Bolyai  Cluj-Napoca  

Universitatea din București  

Universitatea Politehnica Bucuresti

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”      Iasi

Academia de Studii Economice București  

Universitatea Tehnică       Cluj-Napoca  

Universitatea Transilvania Brașov

Universitatea din Craiova

Universitatea de Vest Timișoara  

Universitatea „Ovidius”    Constanța  

Universitatea din Oradea   Oradea       

Universitatea „Lucian Blaga”       Sibiu                      

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”  Iași 

Universitatea Politehnica  Timișoara                          

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară    București   

Universitatea „Dunărea de Jos”   

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”  București               

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 

Universitatea din Pitești   

Universitatea „Ștefan cel Mare”   Suceava                 

Universitatea Petrol-Gaze Ploiești                  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”  Cluj-Napoca                      

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”  Timișoara              

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară  Cluj

Universitatea Tehnică de Construcții       București                           

Universitatea Valahia        Târgoviște                         

Școala Națională de Studii Politice și Administrative    București                           

Universitatea „Aurel Vlaicu”        Arad                      

Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie „George Emil Palade”        Târgu Mureș         

Universitatea Maritimă     Constanța                          

Universitatea din Bacău    Bacău                    

Universitatea Tehnică       Baia Mare                         

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României”  Timișoara                          

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”     Iași       

Universitatea de Medicină și Farmacie    Craiova                             

Universitatea „1 Decembrie 1918”   Alba Iulia                          

Universitatea din Petroșani   Petroșani                           

Universitatea „Constantin Brâncuși”       Târgu Jiu                           

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”  București               

Universitatea „Eftimie Murgu”    Reșița 

Universitatea Națională de Arte „George Enescu”  Iași 

Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport       București               

Universitatea Națională de Arte   București               

Academia de Muzică „Gheorghe Dima”  Cluj-Napoca          

Universitatea de Artă și Design    Cluj-Napoca                      

Universitatea Națională de Muzică  București                           

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”        București   

Universitatea de Arte Târgu Mureș

MINISTERUL CULTURII

*Toate instituțiile de cultură (infrastructura culturala)

Muzeul National al Aviaţiei Române,

Muzeul de Artă “Vasile Grigore”

Muzeul Militar Naţional “Regele Ferdinand I”,

Muzeul Municipiului Bucureşti,

 Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi,

Muzeul Naţional de Geologie,

Muzeul Naţional de Artă Contemporană,

Muzeul de Artă Veche Apuseană

Muzeul Naţional al Pompierilor

Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti

Muzeul Naţional al Literaturii Române

Muzeul Naţional al ţăranului Român

Muzeul National Cotroceni

La Muzeul Naţional “George Enescu”

Muzeul Naţional Tehnic “Prof. Ing. Dimitrie Leonida”

Muzeul Naţional de Artă al României

La Muzeul Naţional de Istorie Naturală “Grigore Antipa”

Muzeul Naţional de Istorie a României

Muzeul Bellu

Muzeul National al Aviaţiei Române.

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

*Toate bazele sportive si centrele de antrenament si agrement

PIEŢE PREST S.A RÂMNICU VÂLCEA

Autorităţi și instituţii aflate sub control parlamentar

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii- ANCOM

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care se ocupă cu promovarea intereselor utilizatorilor de servicii prin promovarea inovației pe piețele comunicațiilor electronice. Dintre obiectivele principale se numără și administrarea competitivă a resurselor limitate (spectru radio, resurse de numerotație și resurse tehnice asociate) precum și promovarea conectivitații ultra-rapide.

ANCOM s-a format prin reunirea a două instituţii ce activau în domeniul administrării și-anume: Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (IGCTI) şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei (ANRCTI).

Societatea Română de Televiziune – SRTv/TVR

Societatea Română de Televiziune (SRTv) sau Televiziunea Română (TVR) este instituția publică de televiziune de la noi din țară. Această televiziune difuzează programele pe patru canale centrale, foarte cunoscute : TVR 1, TVR 2, TVR 3 și TVR Internațional. Funcționează și șase studiouri regionale ce poartă numele de TVR și-anume : TVR Moldova (Chișînău), TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iași, TVR Tîrgu Mureș și TVR Timișoara.  Din 2019 atât TVR 1 cât și TVR 2 emit integral în format High Definition (HD). TVR mai pune la dispoziție și servicii de webcast, Internet, teletext și transmisii prin satelit (DVB-S2).

Se urmărește difuzarea programelor prin intermediul stațiilor de emisie și a liniilor pentru transmiterea programelor, prin închirierea rețelelor de telecomunicații audiovizuale, radioelectrice sau prin satelit.

Societatea Română de Radiodifuziune– SRR

Societatea Română de Radiodifuziune sau Radio România este un serviciu public autonom de radiodifuziune de interes național. Această societate are atribuții de informare, educație și divertisment. Prin intermediul acestei societăți se urmărește realizarea programelor de radiodifuziune în limba română, dar și în limbile minorităților naționale sau în alte limbi.

Banca Naţională a României

Banca Naţională a României este banca centrală de la noi din țară. Este o instituţie publică independentă ce are ca obiectiv principal asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor. Banca Naţională a României derulează o serie de programe ce sprijină politica economică generală a statului, fără să piardă din vedere realizarea obiectivului principal. Din anul 2007 de când România face parte din Uniunea Europeană, Banca Naţională a României a devenit membră a Sistemului European al Băncilor Centrale. BNR elaborează şi aplică politici monetare, autorizează instituțiile de credit și se ocupă de bună funcţionare a sistemelor de plăţi pentru asigurarea stabilităţii financiare.